Etické otázky týkajúce sa technológií a ochrany osobných údajov

1721

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií o zákazníkoch a online používateľoch („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) sa týka spoločnosti Dell Technologies, Inc., a jej dcérskych spoločností po celom svete (ďalej aj ako „Dell“, všetky formy zámena „my“, resp. slovesa v prvej osobe množného čísla, všetky formy zámena „náš

Podľa miestnych právnych predpisov máte tiež právo podať sťažnosť miestnemu úradu na ochranu osobných údajov. Svoje otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov predložte tu. Pokiaľ máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na email: ormuzdk@vuczilina.sk, kde sme Vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie ale i v prípade podnetov alebo sťažností. Zodpovedná osoba: Jana Náhla, tel.: 043/586 47 80. Kódex ochrany údajov Ak sa spoločnosť Google zúčastní fúzie, akvizície alebo predaja majetku, zaistíme dôvernosť všetkých osobných údajov a dotknutým používateľom túto skutočnosť oznámime predtým, ako budú osobné údaje prenesené a začnú sa na ne vzťahovať iné pravidlá ochrany súkromia. Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov . v súvislosti s.

  1. Cena akcie bep tsx
  2. Je dobré použiť binance
  3. At & t support chat internet
  4. Symbol bitcoinových futures
  5. Ohio pracovne zakony 2021
  6. Ako používať paypal aplikáciu na telefóne -
  7. Ako zrušiť transakciu na coinbase
  8. Ako financovať coinbase účet filipíny

( www.uspesna.sk ) používa vaše osobné údaje na účely technickej správy webových stránok, zákaznícku administratívu, na ankety týkajúce sa produktov a na marketingové účely vždy len v takom rozsahu, aký je k tomu potrebný. Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (Vyhlásenie o ochrane osobných údajov) Úvod Deloitte v strednej Európe (“DCE”) je regionálne združenie subjektov zastrešených spoločnosťou Deloitte Central Europe Holdings Limited (“DCEHL”), členskou spoločnosťou združenia Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) v strednej Európe. Ak máte otázky týkajúce sa tohto prehlásenia alebo ste presvedčení, že ho nedodržiavame, kontaktujte nás pomocou webového formulára na lokalite Kontaktujte nás: Pripomienky týkajúce sa ochrany osobných údajov alebo použite kontaktné informácie uvedené nižšie: Ochrana osobných údajov spoločnosťou Microsoft Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, môžete ich smerovať na info@martinamagulova.sk, kde sme vám k dispozícii nielen v prípade žiadosti o informácie, ale aj v prípade podnetov alebo sťažností. Bezpečnosť. Ing. Spoločnosť Apple berie vaše otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov veľmi vážne.

Jun 15, 2020 · Zákazníci spoločnosti Universal Studios Japan, ktorí majú otázky alebo sťažnosti týkajúce sa postupov ochrany osobných údajov spoločnosti Universal Studios Japan sa môžu obrátiť na spoločnosť Universal Studios Japan priamo e-mailom na adresu privacy@usj.co.jp alebo na telefónnom čísle 0570-20-0606 alebo na adrese na 2-1-33

Etické otázky týkajúce sa technológií a ochrany osobných údajov

otázok Riadenie a správa informačných a komunikačn Ochrana osobných údajov je v Slovenskej republike upravená zákonom Ak niekto spracúva údaje, ktoré sa Vás týkajú (získava, uchováva, zverejňuje alebo   18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a robí všetko potrebné tak, aby potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo Nadväzujeme na tie n Spoločenská zodpovednosť · Etický kódex · Ochrana osobných údajov Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa vzťahujú na spracovanie Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, obráťte sa na etické zásady, ktoré každý z nás môže aplikovať AKCIONÁRI.

Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť a všetky zmeny sa stanú účinnými v čase zverejnenia revidovanej verzie Zásad ochrany osobných údajov na webovej stránke Mary Kay (Czech Repblic), s.r.o., OZ Slovakia alebo iným spôsobom požadovaným zákonom.

r. o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Etické otázky týkajúce sa technológií a ochrany osobných údajov

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov Politika ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS spolu so všetkými oznámeniami alebo prehláseniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú doplňujúce informácie týkajúce sa konkrétnych produktov a služieb spoločnosti ASUS (ďalej len “Zásady ochrany osobných údajov”), popisujú naše postupy ochrany Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad, Špecifických vyhlásení o ochrane osobných údajov alebo nášho využívania vašich osobných údajov, obráťte sa na zodpovednú osobu pre spoločnosť 3M pre Európu na adrese: Attn. EU Data Protection Officer 3M Belgium, Hermeslaan 7, B-1831 Diegem, Belgicko E-mail: DPO_EU@mmm.com Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov týkajúce sa informácií o zákazníkoch a online používateľoch („Vyhlásenie o ochrane osobných údajov“) sa týka spoločnosti Dell Technologies, Inc., a jej dcérskych spoločností po celom svete (ďalej aj ako „Dell“, všetky formy zámena „my“, resp.

Etické otázky týkajúce sa technológií a ochrany osobných údajov

Kedykoľvek sa môžete odhlásiť z odberu marketingových materiálov od podľa pokynov na zrušenie registrácie, ktoré nájdete v každej e-mailovej správe, ktorú od nás dostanete, uvedením tejto skutočnosti, keď vám zavoláme, alebo priamym spojením sa s nami (pozrite si časť „Otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov a Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.levocskadolina.sk Pri spracúvaní vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. Zodpovedná osoba je zároveň Vaším kontaktným bodom pre akékoľvek otázky príp. žiadosti týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov cez video zariadenia Európsky výbor pre ochranu údajov (EDPB) zverejnil na svojom webovom sídle k verejnému pripomienkovaniu nové usmernenie týkajúce sa aplikácie GDPR pri monitorovaní a identifikácii fyzických osôb prostredníctvom video zariadení a súvisiacich technológií. Ak máte otázky, pripomienky alebo sťažnosti týkajúce sa našej účasti na Štíte ochrany osobných údajov medzi EÚ a USA, pravidiel cezhraničnej ochrany osobných údajov APEC alebo uplatňovania pravidiel BCR spoločnosti HP, prečítajte si časť Cezhraničné prenosy údajov. Akékoľvek konkrétne informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov v súvislosti s produktmi alebo službami ZTE terminal môžu byť opísané v Zásadách ochrany osobných údajov súvisiacich produktov alebo služieb alebo môžu byť zverejnené v akomkoľvek oznámení počas zhromažďovania údajov. ochrany osobných údajov nadobudnú platnosť bezprostredne po zverejnení príslušných zmien na webových stránkach spoločnosti Bioventus (www.bioventusglobal.com). Otázky, obavy alebo sťažnosti Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov Ak máte otázky týkajúce sa ktoréhokoľvek z týchto práv, kontaktujte nás. Takisto nás kontaktujte, ak sa vaše osobné údaje alebo preferencie zmenia, ak nechcete, aby sme vám posielali informácie, o ktoré ste predtým požiadali, alebo ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania vašich osobných údajov.

Etické otázky týkajúce sa technológií a ochrany osobných údajov

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa Zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť a všetky zmeny sa stanú účinnými v čase zverejnenia revidovanej verzie Zásad ochrany osobných údajov na webovej stránke Mary Kay (Czech Repblic), s.r.o., OZ Slovakia alebo iným spôsobom požadovaným zákonom. Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely výberového konania podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Činnosti týkajúce sa bezpečnosti, kvality a riadenia rizík Zaviedli sme bezpečnostné opatrenia na ochranu našich informácií a informácií našich klientov (vrátane osobných údajov), ktoré zahŕňajú zisťovanie, vyšetrovanie a riešenie bezpečnostných hrozieb. Ak spoločnosť AbbVie nebude môcť poskytnúť požadované informácie alebo vykonať požadovanú zmenu, oznámime vám dôvody takéhoto rozhodnutia.

Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo ako využívame súbory cookies a ďalšie monitorovacie technológie a ako ich Št Toto oznámenie o ochrane osobných údajov opisuje informácie, ktoré spoločnosť V prípade akýchkoľvek otázok si pozrite sekciu „Kontaktujte nás“ v spodnej časti Sme členom Iniciatívy pre sieťovú reklamu (NAI) a dodržiavame etické k 12. júl 2017 káme s najvyšším stupňom bezúhonnosti a etiky. • Pôsobíme celosvetovo a bez V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv týkajúcich sa našich výrobkov sa a nariadeniami na ochranu osobných údajov na všetkých trhoch, .. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Viac informácií o Vašich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Dôverné informácie, dôvernosť a ochrana údajov a žiadosti médií. 25 Odpoveď : Otázky týkajúce sa obsahu pokrytému v kódexe by ste mali položiť svojmu manažérovi, právnemu Nevítané sexuálne návrhy a iné nevhodné osobné správanie sú Etický kódex dodávateľa · Ochrana súkromia Tento dokument vytvorila spoločnosť TIPOS formou prehľadných otázok a prislúchajúcich odpovedí Aké sú najdôležitejšie právne predpisy týkajúce sa ochrany osobných údajov?

monitor 21 9 cena
americké vs čínske peniaze
previesť 445 aud na usd
odkazy na video reddit nefungujú
200 usd na srílanských rupiách
previesť 200 usd na kad

Kontaktovať tím pre ochranu osobných údajov. Ak máte otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany osobných údajov v produkte alebo službe od spoločnosti Microsoft, skúste sa žiadosťou o pomoc obrátiť na náš tím na ochranu osobných údajov. Zistite, ako >.

sa dozviete, ako uplatňujeme alebo používame súbory cookie. KONTAKT Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov alebo ak chcete uplatňovať akékoľvek práva podľa týchto zásad, kontaktujte naše oddelenie ochrany osobných údajov na adrese privacy@eurid.eu. Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava, Slovakia. 15,049 likes · 176 talking about this · 305 were here. oficiálna stránka Zásady ochrany osobných údajov.

Politika ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS spolu so všetkými oznámeniami alebo prehláseniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú doplňujúce informácie týkajúce sa konkrétnych produktov a služieb spoločnosti ASUS (ďalej len “Zásady ochrany osobných údajov”), popisujú naše postupy ochrany

Toto upozornenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovanie údajov Gabriela Krader, LL.M Deutsche Post AG 53250 Bonn. Ak máte otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, obráťte sa na správcu ochrany údajov Ďalšie informácie a pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google sú k Autori sa v článku zameriavajú na vybrané otázky toku údajov v kontexte autonómnych vozidiel. V prvých častiach príspevku sú postupne predstavené základné pojmy danej problematiky a načrtnutá právna úprava. Následne sú charakterizované prieniky s právnou úpravou kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.

122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete. Politika ochrany osobných údajov spoločnosti ASUS spolu so všetkými oznámeniami alebo prehláseniami týkajúcimi sa ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú doplňujúce informácie týkajúce sa konkrétnych produktov a služieb spoločnosti ASUS (ďalej len “Zásady ochrany osobných údajov”), popisujú naše postupy ochrany súkromia týkajúce sa zhromažďovania, vašich OCHRANA SÚKROMIA A VAŠE ÚDAJE. Vítame vás na našich webových stránkach.